Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
19.9.2021
Za vas prenavljamo spletno stran
Za več informacij se obrnite na telefon: 040-223-069 ali mail: baletnodrustvo.postojna@gmail.com
 
 
 
Balet v Postojni že 16 let

Vadba baleta v Postojni se je pričela v šolskem letu 1999/2000, potekala je pod okriljem Društva ljubiteljev baleta Krasa in Brkinov iz Sežane. V šolskem letu 2001/2002 je balet postal eden od predmetov, ki jih je izvajala Glasbena šola Postojna. Najprej se je k baletu vpisalo za en oddelek otrok, kmalu pa jih je bilo dovolj za dva oddelka. Poučevali so oddelek mlajših in oddelek starejših učencev.

Baletno društvo Postojna: od leta 2006

Baletno društvo Postojna smo starši malih baletk in baletnikov ustanovili 6. junija 2006. Ustanovitev društva smo dva dni kasneje obeležili s prvo produkcijo na odru postojnskega kulturnega doma.

Z novim društvom je v Postojno prišla tudi nova baletna pedagoginja, Manca Krnel, ki je še vedno z nami in je v tem času prevzela vlogo vodje baletnih učiteljic.

V šolsko leto 2006/2007 je društvo vstopilo s 35 člani, vsako naslednje šolsko leto pa je število članov naraščalo. Baletno vadbo za svoje otroke v domačem kraju so si želeli tudi številni starši iz Pivke, Cerknice, Loške doline in Logatca. Baletno društvo Postojna je poleg Postojne organiziralo vadbo še v Pivki, Cerknici, Starem trgu in Logatcu. Junija 2009 je baletno šolsko leto zaključilo več kot 100 baletk in dva baletnika.

Rastemo skupaj

Hkrati s številom članov je raslo tudi število javnih nastopov, produkcij, predstavitev, sodelovanj na prireditvah drugih organizatorjev, tekmovanj, baletnih izpitov… Baletno društvo Postojna je svoje člane predstavilo na odrih širom Slovenije, od Murske Sobote do Portoroža. Vrhunec vsake baletne sezone pa so naše samostojne produkcije, od leta 2006 smo jih postavili že 20, med najbolj odmevnimi je bil nastop v Postojnski jami leta 2011.
Glavna dejavnost društva ostaja baletna vzgoja. Da smo pri tem uspešni, priča tako število naših članov, ki vsako leto uspešno opravljajo izpite na nižji baletni šoli na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kot tudi število tistih, ki svoje baletno šolanje nadaljujejo na Konservatoriju.
Baletno društvo Postojna je v osmih letih delovanja postalo ne le eno največjih društev na Notranjskem, ampak tudi eden od pomembnejših oblikovalcev notranjske kulture.
 
 
 
 
 
 
Balet je osnova za vse plesne tehnike.
Ob klasični glasbi se otroci umirijo, so bolj zbrani in muzikalični. Z baletom bolje obvladujejo svoje telo, izboljšajo ravnotežje in osvojijo orientacijo v prostoru. Z nastopanjem na odru postanejo bolj samozavestni. Naučijo se discipline in vadba jih spodbuja k ustvarjanju.
 
Ples je osnovno izrazno sredstvo.
Telo je plesni inštrument – z njim lahko sproščamo čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Ples, posebno balet, omogoča otroku celovit telesni in duševni razvoj (posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj ter čut za estetiko), hkrati pa spodbuja tudi otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti. Ples je del splošne kulture vsakega posameznika in vzgaja k vrednotenju kulturne raznovrstnosti.
 

Balet je za otroke koristen, ker z njim:
• prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesnega izražanja,
• spoznavajo svoje telo kot inštrument za plesni izraz,
• razvijajo smisel za plesno kulturo, sposobnost vrednotenja baleta in drugih zvrsti plesa ter
umetnosti, povezanih z njim,
• spoznavajo osnovne plesne elemente (prostor, čas, energijo, težnost, lahkost…),
• razvijajo občutek lastne vrednosti (samozavedanja identitete, svojih sposobnosti, pripadnosti
skupini),
• razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
• razvijajo estetsko tankočutnost,
• razvijajo vztrajnost in delovne navade,
• razvijajo občutke in zaznavanje (gibalne, vidne in slušne zaznave),
• razvijajo sposobnost posnemanja,
• razvijajo sposobnost koncentracije ter gibalni, vizualni in glasbeni spomin,
• razvijajo koordinacijo pri gibanju,
• razvijajo gibalne sposobnosti telesa in fizično kondicijo,
• spoznavajo bogastvo baletne zakladnice in njene ustvarjalce,
• razumejo temeljne zakonitosti baleta in glasbe,
• spoznavajo oblike in zvrsti plesa,
• vrednotijo gledani ples,
• se usposabljajo za individualno in skupinsko ustvarjanje ter
• spoznajo možnosti in zahteve nadaljnjega baletnega izobraževanja.

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
   Kdo smo? / Kako k baletu? / Urniki / Galerija / Novice / Kontakt